KUSH JEMI NE?

SHERBIME ELEKTRONKE
Albmedtech ofron programe dhe aplikacione per administrimin dhe menaxhimin e proceseve te punes dhe procedurave duke fokusuar gjeresisht ne implementimin e teknologjive dhe aplikacioneve ne fushen e mjekesise dhe menaxhimit shendetesor. Ne ofrojme programe profesionale te programuara dhe pershtatur posacerisht per biznesin tuaj me qellim mireadministrimin dhe menaxhimin e qendrave, e klinikave te ndryshme qe operojne ne fushen e mjekesise dhe shendetesise. Albmedtech eshte fokususar ne ofrimin e sherbimeve te IT, pergatitjen e infrastruktures per aplikimin e programeve, rrejteve kompjuterikem serverave, databazave etj. Ne ofrojme siguri ne administrimin, perdorimin dhe ruajtjen e informacioneve tuaja. Mundesojme publikimin e informacioneve dhe ofrimin e sherbimeve on line nepermejt faqeve te internetit dhe aplikacioneve mobile.
SHERBIME IT, PROGRAME ADMINISTRIMI, WEBSITE, APLIKACIONE
PAJISJE MJEKESORE E LABORATORIKE
Shitje, Pjese nderrimi, Suport teknik per pajisjet mjekesore e laboratorike, Riparime te ndryshme, Kolaudime, Mirmbajtje, Kontrolle periodike, Perditesim te pajisje spitalore dhe pajisjeve laboratorike ekzistuese, Sherbime per autoklava, instalime elektrike dhe zhvillim rrjetesh etj
SHERBIME DHE SUPORT
Albmedtech është një kompani private e fokusuar në shërbimet teknologjike të fushës së mjekësisë dhe teknologjisë së informacionit. Fokusi yne eshte ofrimi i pajisjeve mjekesore & laboratorike dhe sherbimeve per pajisjet mjekesore ne qendrat diagnostikuese e terapeutike dhe laboratoret mjekesore. Po ashtu ne ofrojme servis dhe pjese kembimi per pajisjet laboratorike, analizave dhe autoklavave qe perdoren nga qendra te ndryshme. Asistence teknike e profesionale per implementim dhe perdorim te pajisjeve spitalore pas implementimit te nje teknologjie te re apo perditesimin te nje pajisje ekzistuese
MATJE DOZIMETRIKE, QA, PROTOKOLLE DHE TRAJNIME
Kalibrime dhe teste