KUSH JEMI NE?

Kalibrime dhe teste
SHERBIME ELEKTRONKE
Albmedtech ofron programe dhe aplikacione per administrimin dhe menaxhimin e proceseve te punes dhe procedurave duke fokusuar gjeresisht ne implementimin e teknologjive dhe aplikacioneve ne fushen e mjekesise dhe menaxhimit shendetesor. Ne ofrojme programe profesionale te programuara dhe pershtatur posacerisht per biznesin tuaj me qellim mireadministrimin dhe menaxhimin e qendrave, e klinikave te ndryshme qe operojne ne fushen e mjekesise dhe shendetesise. Albmedtech eshte fokususar ne ofrimin e sherbimeve te IT, pergatitjen e infrastruktures per aplikimin e programeve, rrejteve kompjuterikem serverave, databazave etj. Ne ofrojme siguri ne administrimin, perdorimin dhe ruajtjen e informacioneve tuaja. Mundesojme publikimin e informacioneve dhe ofrimin e sherbimeve on line nepermejt faqeve te internetit dhe aplikacioneve mobile.
MATJE DOZIMETRIKE, QA, PROTOKOLLE DHE TRAJNIME
SHERBIME IT, PROGRAME ADMINISTRIMI, WEBSITE, APLIKACIONE
SHERBIME DHE SUPORT
Albmedtech është një kompani private e fokusuar në shërbimet teknologjike të fushës së mjekësisë dhe teknologjisë së informacionit. Fokusi yne eshte ofrimi i pajisjeve mjekesore & laboratorike dhe sherbimeve per pajisjet mjekesore ne qendrat diagnostikuese e terapeutike dhe laboratoret mjekesore. Po ashtu ne ofrojme servis dhe pjese kembimi per pajisjet laboratorike, analizave dhe autoklavave qe perdoren nga qendra te ndryshme. Asistence teknike e profesionale per implementim dhe perdorim te pajisjeve spitalore pas implementimit te nje teknologjie te re apo perditesimin te nje pajisje ekzistuese
PAJISJE MJEKESORE E LABORATORIKE
Shitje, Pjese nderrimi, Suport teknik per pajisjet mjekesore e laboratorike, Riparime te ndryshme, Kolaudime, Mirmbajtje, Kontrolle periodike, Perditesim te pajisje spitalore dhe pajisjeve laboratorike ekzistuese, Sherbime per autoklava, instalime elektrike dhe zhvillim rrjetesh etj