Albanian Medical Technology (ALBMEDTECH) eshte nje kompani e fokusuar ne shitje, servis, suport, riparim e mirmbajtje të pajisjeve mjekësore dhe sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit dhe programeve kompjuterike

 • Sherbime teknlogjike per pajisjet mjekesore ne qendrat diagnostikuese e terapeutike dhe laboratoret mjekesore

  Servisi i kompanise ofron sherbime per te gjitha llojet e pajisjeve diagnostikuese qe perdoren ne imazherine mjekesore qw funkionojne me mrrezatiem jonizuese, jo jonizuese dhe te mjekesise berthamore. Po ashtu ne ofrojme servis per pajisjet laboratorike, analizave dhe autoklavave qe perdoren nga qendra te ndryshme
 • Asistence teknike e profesionale per implementim dhe perdorim te pajisjeve spitalore

  Pas cdo kerkese per implementimin e nje teknologjie te re apo perditesimin e nje pajisje ekzistuese, Albmedtech ju ofron asistencen e nevojshme ne kohe per finalizimin me sukses te projektit tuaj. Specialistet tane jane te profilizuar ne disa drejtime te teknologjive mjekesore (elektrike, elektornike e IT) qofte ne fazen paraprake te projektit tuaj duke ju asistuar te projektoni dhe modeloni sakte  sipas parametrave kryesore dhe standarteve te kerkuara, po ashtu ne fazen e studimit dh eme tej gjat eimplementimit, trajnimeve dhe asistencen teknike te vazhdueshme ne cdo kohe te perdorimit te pajisjeve tuaja. 
 • Programe dhe aplikacione per administrimin dhe menaxhimin e proceseve te punes dhe procedurave

  Fale perdorimit gjithperfshires se teknologjise se informacionit dhe aplikacioneve kompjuterike, Albmetech eshte fokusuar gjeresisht ne implementimin e teknologjive dhe aplikacioneve ne fushen e mjekesise dh emenaxhimit shendetesor.  Ne ofrojme programe profesionale te programuara dhe pershtatur posacerisht per biznesin tuaj me qellim mireadministrimin dhe menaxhimin e qendrave e klinikave t endryshme qe operojne ne fushen e mjekesise dhe shendetesise
 • Sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit

  Po ashtu Albmedtech eshte fokususar ne ofrimin e sherbimeve te IT, pergatitjen e infrastruktures per aplikimin e programeve, rrejteve kompjuterikem serverave, databazave etj. N eofrojme siguri ne administrimin, perdorimin dh eruajtjen e informacioneve tuaja. Mundesojme publikimin e informacioneve dhe ofrimin e sherbimeve on line nepermejt faqeve te internetit dhe aplikacioneve mobile

ALBMEDTECH