Print
KREU

Albanian Medical Technology (ALBMEDTECH) eshte nje kompani e fokusuar ne shitje, servis, suport, riparim e mirmbajtje të pajisjeve mjekësore dhe sherbime ne fushen e teknologjise se informacionit dhe programeve kompjuterike

ALBMEDTECH