Trajnime mbi përdorimin e pasjisjeve spitalore e laboratorike

Parent Category: KREU

Në bashkëpunim me Institutin për Cilësi në Arsim, Albmedtech organizon trajnime për personelin e angazhuar me pajisjet mjekësore e laboratorike.  Trajnimet mund te organizohen ne mjediset e punes ose onlilne nga Albmedtech nepermjet platformes te Institutit per Cilesi ne Arsim (IQE - LMS), https://e-training.iqe.al/

Na kontaktoni!

Tel: 0682264725