Trajnime mbi përdorimin e pasjisjeve spitalore e laboratorike

Parent Category: KREU

Në bashkëpunim me Institutin për Cilësi në Arsim, Albmedtech organizon trajnime për personelin e angazhuar me pajisjet mjekësore e laboratorike.  Trajnimet mund te organizohen ne mjediset e punes ose onlilne nepermjet platformes IQE - LMS, www.e-trainig.iqe.al

Na kontaktoni!