KUSH JEMI NE?

KOMPANI E NJOHUR DHE CERTIFIKUAR NGA INSTITUCIONET SHTETERORE
Na ndiqni ne instagram dhe facebook
SHERBIME DHE SUPORT
Albmedtech është një kompani private e fokusuar në shërbimet teknologjike të fushës së mjekësisë dhe teknologjisë së informacionit. Fokusi yne eshte ofrimi i pajisjeve mjekesore & laboratorike dhe sherbimeve per pajisjet mjekesore ne qendrat diagnostikuese e terapeutike dhe laboratoret mjekesore. Po...
PAJISJE MJEKESORE E LABORATORIKE
Shitje, Pjese nderrimi, Suport teknik per pajisjet mjekesore e laboratorike, Riparime te ndryshme, Kolaudime, Mirmbajtje, Kontrolle periodike, Perditesim te pajisje spitalore dhe pajisjeve laboratorike ekzistuese, Sherbime per autoklava, instalime elektrike dhe zhvillim rrjetesh etj
VLERESIME, MATJE, KALIBRIME DHE CERTIFIKIME TE PAJISJEVE MJEKESORE
Na ndiqni ne instagram dhe facebook
SHERBIME ELEKTRONKE DHE INFORMATIKE
Albmedtech ofron programe dhe aplikacione per administrimin dhe menaxhimin e proceseve te punes dhe procedurave duke fokusuar gjeresisht ne implementimin e teknologjive dhe aplikacioneve ne fushen e mjekesise dhe menaxhimit shendetesor. Ne ofrojme programe profesionale te programuara dhe pershtatur...
MATJE DOZIMETRIKE, QA, PROTOKOLLE DHE TRAJNIME
Na ndiqni ne instagram dhe facebook

SHERBIMET TONA

PAJISJE MJEKËSORE

Albemdtech eshte kompani e profilizuar per: Shitjen, Pjese nderrimi, Instalime dhe Suport teknik per pajisjet mjekesore  e laboratorike,  Perditesim te pajisje spitalore dhe pajisjeve laboratorike ekzistuese, Sherbime per autoklava, instalime elektrike dhe zhvillim rrjetesh etj

PAJISJET RADIOLOGJIKE

Ekspertizë dhe vlerësim teknik  për pajisjet radiologjike: Grafi, Panoramex, Mamografi, Radioskopi, Cinegrafi, CT, CBCT, Studime dhe Raporte Teknike per RRJ & RRJJ, Kontroll Cilësie, Matje Dozimetrike /komisionime, 

SERVIS PAJISJESH

Riparime paketash elektronike, Instalime konfigurime programesh, Monitorim të parametrave funksionalë, Manuale përdorimi, Riparime të ndryshme, Kolaudime, Mirmbajtje, Kontrolle periodike, 

SHËRBIME IT

Albmedtech eshte specializuar ne fushen e sherbimeve informatike dhe ofron per klientet  e vet implementim te Rrejteve kompjuterike (LAN, local server & localhost), Administrim te dhenash, programim faqesh interenti profesionale, domain dhe hostim on line ne severat e kompanise, programe etj

RREZATIMET JONIZUESE

Albmendtech  ju ofron te gjitha matjet e nevojshme per RRJ, ambientin e punes, dozen ne mjediset e stafit dhe pritjes, analiza e pajisjeve dozimetrike dhe kalibrim i tyre,  matje te dozes se rrezatimeve ne ambiente publike apo mjedise te vecanta, ne mallra e produkte etj

ANALIZA DHE STUDIME

Studime dhe Raporte Teknike perfshine nje sere drejtimesh te funksionimit te pajisjeve dhe qendrave mjekesore. Albmedtech me ekspertet qe bashkepunon ofron ofron studime specifike per implementimin e teknologjive te rejaKonsulence per menyren e funksionimi dhe permieresimit etj.

TRAJNIME 

Albmedtech pas cdo implementimi apo perditesimi ofron per punonjesit dhe stafin asistence teknike per perdorimin e pajsjeve dhe kontrollin periodik te funksioninmit te tyre. Asistence ne hartimin e dokumentacionit dhe protokolleve te punes

DOKUMENTE

Albmedtech ofron asistencen e vet ne hartimin e dokumentacionin e nevojshem ne kuader te akreditimit te qendrave spitalore, diagnostike e laboratorike, rregullore pune, protokolle te ndryshme, raporte teknike e analitike etj. Po ashtu ofron kurse trajnimi per studente te imazherise, fizikes mjekesore elektronikes

PARTNERITET 

Albmedtech ofron partneritet dhe sherbime te ekspertizes per biznese dhe organizma qe jane ne proces hartimi dhe implementimi te projekteve te ndryshme ne fushen e teknologjive mjekesore, teknologjise se informacionit, shendet publik dhe fusha te tjera me fokus te perafert

INFORMOHU NE KOHE REALE

albmedtech banner