Tranjnime per mbrojtjen nga rrezatimi

Albmedtech disponon dozimetra profesionale qe mundesojne matjen e vlerave te rreztimit ne spekter te gjera duke filluar nga radiofrekuencat deri tek spektri i rrezatimit gama. 

Ne ju mundesojme monitorimin e dozes ne kohe reale gjate funksionalitetit te pajisjeve radiologjike, mund te matim dozen absolute, integrale dhe llogarisim parametrat fiziko-teknike te pajisjes ne perdorim dhe ambientin ku ju punoni.

Ne cdo rast, ju udhezojme ne zbatimin e parametrave dhe protokolleve te radiombrojtjes, ju asistojme ne hartimin e tyre dhe monitorojme pajisjet radiologjike

Albmedtech

albmedtech broshure1