Faqe interneti profesionale dhe sherbimesh

✔️Ne ju ofrojmë faqe interneti profesionale duke filluar nga 100 euro (përfshirë domain, hosting, desing dhe asistencë për 1 vit)
✔️Fletëpalosje, broshura, kartëvizita, guida, menu etj
✔️Promocione në rrjetet sociale të biznesit tuaj (social media markeding)
✔️Video të animuara, animacione, video promocionale duke filluar nga 30 euro.
✔️Shërbime kompjuterike në zyra dhe familje (kompjutera, printera, rrjete, konfigurime, formatime)
✔️Shërbime kancelarie në mjediset e punës apo familje