Programe Dhe Antiviruse

Programe menaxhimi zyre.

Programe administrimi.

Module per administrim burimesh njerezore.

Modul per menaxhim dh eadministrim dokumentacioni e arkive.

Aplikacion per menaxhim Bibloteke personale.

Programe profesionale (me license).

Sisteme operative Windows & Linux.

Paketa MSO.

Antiviruse.

                                                               .