Suport Teknik

Albmedtech ofron suport teknik per pajisjet spitalore te qendrave mjekesore, diagnostike e laboratorike duke asistuar ne mirmbajtjen, kontrollin periodik, teste teknike dhe funksionale si dhe ne hartimin e skedave, formulareve dhe raporteve periodike te vleresimit. 

Per me shume kontaktoni suportin e Albmedtech

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.