Module dhe aplikacione sherbimesh

Albmedtech Dental Manager (ADM):

Albmedtech ofron per here te pare nje program te integruar sherbimesh dhe menaxhimi te klinikave dentare sikunder eshte ADM. Aplikacioni ofron shtimin e pacientëve, stafit të klinikës, trajtimeve të klinikës, statistika, financa, kalkulatori i aneztezisë etj

Disa nga opsionet qe ofron programi jane:
Menuja Fillestare, 

Takimet/ Shiko takimet e rezervuara, 

Pacientët/ Lista e pacientëve, 

Trajtimet/ Menaxho trajtimet që kryen klinika,  

Dokumentat/ Menaxho Dokumentat, 

Stafi/ Menaxho stafin e klinikës, 

Mjeket/ Kontakte me mjekët e tjerë, 

Laboratore dentare/ Kontakte me laborantë, 

Materjale dentare/ Bli materjale dentare, 

Financa/ Bilancet e klinikës, 

Statistika/ Shiko statistika të klinikës, 

Printime/ Printime të ndryshme, 

Dental Anesthetic Calculator and Technical Maps,  

Perio Bridge Solution,

dcm viwer,

Implant Simulator,

Informacione për programin etj


Sisteme te menaxhimit spitalor dhe klinik

Nepermjet Sistemit te menaxhimit spitalor kryhet:

–Regjistrimi dhe manaxhimi i te dhenave mbi pacientet

–Regjistrimi i Medikamenteve dhe Materialeve te konsumuara gjate kurimit te nje pacienti ne spital

–Regjistrimi i te dhenave mbi Dietat Ushqimore te nje pacienti

–Regjistrimi i te dhenave mbi Transfuzionet Gjak & Plazme per nje pacien

–Regjistrimi i ekzaminimeve Laboratorike, Radiografike te nje pacienti

–Identifikimi i mjekut (ve) kurues per nje pacient

–Menaxhim i organizimit te spitalit dhe sherbimit te hotelerise

–Konfigurime te ndryshme, Menaxhimi i kostos, Analiza dhe Raporte


Program dhe aplikacion per mjeke:

Ky program ofron regjistrimin e veprimtarise se mjekeve duke plotesuar nje pasqyre permbledhese mujore per numrin e vizitave te bera sipas kategorive te pacienteve, numrin e recetave te leshuara nga mjeku si dhe nurmin e recetave te rimbursueshme etj

Program dhe aplikacion per Menaxhimin e Farmacive:

Aplikacioni eshte nje zgjidhje e ndertuar konform nevojave te farmacive per menaxhimin duke perfshire ne te edhe depot faramaceutike, ato importuese dhe distributore, me qellim realizimin e nje nga objektivave kryesore, kontrollin e barnave dhe menaxhimin e shitjeve. Kjo pakete adreson identifikimin e sakte te medikameneteve rimbursimet, skadencen etj. Informacione mbi analiza sipas konsumit te medikamenteve, sipas agjensive apo drejtorive, sipas kategorive te pacientit dhe llojeve te rimbursimit, analiza dhe llogaritje te rimbursimit etj.

Per detaje lutemi na kontaktoni ne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.