Servera lokale dhe hosting

Albmedtech ju mundëson instalimin dhe konfigurimin e serverave lokalë në ambientet tuaja. Teknologjia ka avancuar dhe gjithnjë e më shumë po përdoren platforma mbi bayë web-i të cilat hostohen në servera on line. Keni shumë variante dhe paketa për të zgjedhur, nuk ka asnjë tarifë instalimi apo shërbimi (setup), ofrojmë çmime të përballueshmë për të gjitha paketat tona, ofrojmë hapësirë të mjaftueshme të ruajtjes së të dhënave brenda paketave;

  1. Ofrojmë paketa të cilat përfshijnë një numër bazë të dhënash (dabase);
  2. Janë lehtësisht të përdorshme, të ndryshueshme, si edhe ofrojnë modele të gatshme për publikimin e shpejtë të një faqeje të re interneti;
  3. Ofrojmë përdorim dhe raportim të ndërfaqes;
  4. Ofrojmë domain-e lokal për lehtësimin e ekspozimit lokal;
  5. Ofrojmë disa metoda për aksesimin dhe ndryshimin e përmbajtjes së faqes së hostuar.