Kontrolle periodike

Ne ofrojme kontrolle te programuara per paisjet tuaja, duke i parapritur problemeve qe mund te ndodhin dhe duke ofruar siguri ne perdorimin e aparateve te rrezatimit , eneve nen persion, tensione te larta etj.