Pajisje spitalore

Albmendtech ne bashkepunim me partnere vendas dhe te huaj ju ofron pajisje diagnostike per qendra diagnostike spitalore  e dentare. Pajisjet mund te jene te reja ose te perdorura ne varesi te kerkesave tuaja. Ne garantojme pajisjet nga firmat me te njohura te mjekesise diagnostike. Asistenca jone fillon me studimin dhe pergatitjen e mjedisit ku pajisja do te instalohet, studimi kusheve tekniko-fizike, analiza paraprake, pergatitja, instalimi i paisjes testimi dhe venia ne pune. Ne garantojme mbeshtetjen ne kohe per cdo problematike apo sherbime te nevojshme per pajisjet e instaluara. Per mes shume informacione na kontaktoni