Stafi

Albmedtech është e përbërë nga një grup profesionistesh me eksperiencë të gjatë në fushën e fizikës mjekësore, inxhinierisë biomedikale dhe teknologjise së informacionit.

Albmedtech drejtohet nga Dr. Niko Hyka, Fizikan Mjekësor, Pedagog në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Pjesë e stafi të Albmedtech janë profesionistë dhe ekspertë në fusha të caktuara të mjekësisë me të cilët kompania bashkëpunon ngushtësisht.

  • 2 Fizikanë Mjekësorë
  • 2 Inxhinierë biomjekësorë dhe elektronike
  • 2 IT specialist dhe Webmaster

Për më shumë informacione na kontaktoni në numrin e telefonit 0682264725 ose në mailin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Albmedtech