Programe administrimi dhe menaxhimi

Keto programe realizojne menaxhimin dhe automatizimin proceseve komplekse administrative, financiare, klinike si dhe te nje sere procesesh te tjera dytesore te spitaleve dhe qendrave shendetsore, laboratorike e te trajtimit, identifikon ne menyre te sakte te gjithe mjekimet, trajtimet dhe ekzaminimet e pacienteve. Konkretisht keto sisteme realizojne ruajtjen e informacionit te pacienteve dhe karteles se tyre mjekesore, sherbimet, ekzaminimet dhe materialet e medikamentet qe perdoren gjate trajtimit te pacienteve ne sptial, sherbimin e hotelerise, i cili perfshin menaxhimin e godinave duke i ndare ne reparte ose sherbime perkatese, ndarja e reparteve ne pavionet perkatese dhe ndarja e reparteve ne dhoma, te cilat kane nje numer te caktuar shtreterish ne baze te siperfaqes se tyre, menaxhimi i mjeteve te konsumit nga pacientet sic jane menaxhimi i barnave, dietat ushqimore, transfuzionet e gjakut etj