Administrim të dhënash

Albmedtech ka siguruar servera online për ruajtjen e sigurtë të të dhënave tuaja.

Ne ju mundësojmë ndrëtimin e databazve, konfigurimin dhe aksesin e tyre në distancë