Mirmbajtje

Albmedtech ofron sherbimin e mirembajtjes per paisjet mjeksore, ndertimin e nje kalendari te personalizuar te paisjes, si dhe bashkangjitur me skeden teknike. Ne perdorim metodat e fundit te sherbimit te mirembajtjes, duke ndertuar nje aplikacion kalendare me sherbimet qe duhet te kryhen ne paisjen tuaj mbi bazen e kontrates qe ne ndertojme me klientin.