Matje Dozimetrike dhe komisionime

Albmedtech ka në përdorim  sistemin Piranha te RTI

Sistemi Piranha ka për qëllim të përdoret për shërbim të pavarur dhe kontroll të cilësisë, duke përfshirë matjet e kermës, shkallës së kermës, kVp, rrymës së tubit, kohën e ekspozimit, dozën, brenda kufizimeve të përcaktuara.

Piranha RTI  përdoret së bashku me të gjitha pajisjet diagnostikuese me rreze X, përveç:

- burime terapeutike me rreze X.

- Pajisjet me rreze X me potencial tubi nën 18 kV ose mbi 160 kV.

- Pajisjet me rreze X në të cilat instrumenti nuk mund të montohet siç duhet.

- lloje specifike të pajisjeve me rreze X të listuara në udhëzimet për përdorim ose në informacion shtesë nga prodhuesi.

Me instalimin e  pajisjeve te rrezatimit  X dhe pa pacientin e pranishëm, produkti qe Albmedtech disponon mund te përdoret per:

- për vlerësimin e performancës së pajisjeve me rreze X.

- për vlerësimin e teknikave dhe procedurave të testimit.

- për shërbimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve me rreze X.

- për kontrollin e cilësisë së pajisjeve me rreze X.

- për qëllime edukative, mbikëqyrje autoriteti etj.

Albmedtech ka specialiste me eksperince dhe fizikanë te cilet ne baashkepunim me prodhuesit dhe profesionistë të tjerë analizojne parametrat funksionale te pajisjeve radiologjike.  Operatoret radiologjike dhe ofruesit e sherbimeve radiologjike, tashme kane partnerin e tyre ne fushen e rrezatimeve jonizuese me teknologjine nr.1 ne bote per QA dhe Qc te pajisjeve radiologjike.

Na kontaktoni per tju prezantuar sherbimet tona dhe mundesite e bashkepunimit

Albmedtech