Kolaudime dhe kalibrime

Albmedtech ofron dhe sherbimin e kalibrimit te paisjes suaj dignostikuese ose terapeutike. duke ju ofruar garanci dhe siguri ne punen tuaj. Kalibrimet behen me metodat e fundit teknologjike si dhe me aparate nga firma te certifikuara per garancine e cilesise.