Akreditimi i Institucioneve Shëndetësore

Stafi i Albmedtech ka eksperience disa vjecare ne proceset e vleresimit dhe akreditimit te Qendrave spitalore, Qendrave shendetesore, Qendrave laboratorike, Klinikave dentare dhe Farmacive. Ne jemi te gatshem tju ofrojme konsulence dhe asistence te vazhdueshme gjate gjithe procesit te akreditimit te institucionit/qendres tuaj. Konkretish ne ofrojme:

  1. Hartimin e planit te detajuar te punes per Akreditimin e Institucionit Shendetesor

  2. Trajnimin e Grupeve te Vetevleresimit, hartim dokumentacioni, mbledhje te dhenash, perpunime statistikore

  3. Zhvillimin e Procesit të vetëvlerësimit perkundrejt standardeve, Hartimin e Raportit te vleresimit, dosjen e vleresimit dhe pergatitjen e dokumenteve

  4. Trajnimin e strukturave per pritjen e vleresueseve te jashtem gjate vizites ne institucion

  5. Analize te raportit te vleresuesve, komente dhe pergjigje perkundrejt gjetjeve dhe konstatimeve

  6. Hartimin e planit strategjik te plotesimit te kushteve dhe rekomandimeve nga grupi i vleresuesve

  7. Per me shume detaje dhe informacione lutemi na kontaktoni ne nje nga kontaktet tona

Albmedtech