research clipart 593533 iation terms Vector illustration Stock Vector 710x400

Albmedtech falë eksperiencës disa vjecare dhe stafit të kualifikuar, ofron një gamë të madhe kontributesh për studentët dhe profesionistët e mjekësisë që angazhohen në kërkim shkencor dhe studime. Ne vëmë në dispozicionin tuaj infrastrukturën tonë për kryerjen e matjeve, analizave, praktikave laboratorike dhe praktikave profesionale, detyrave të kursit. Konkretisht ju mundësojmë:

 1. Konsulencë për kryerjen e një punimi, studimi shkencor, analizën, rezultatet dhe përfundimet
 2. Metodologji matjesh, analizë të dhënash, udhëzime, asistencë për përpunimin e të dhënave, përpunime statistikore, vlerësime dhe përfundime
 3. Trajnime për metodologjinë e kryerjes së një studimi, hartimin dhe paraqitjen e të dhënave
 4. Përpunime statistikore:
 • modelet e regresit (përfshi modelin e regresit linear, logjistik etj)
 • modele parametrike dhe jo parametrike
 • modele bajesiane dhe grafike (bayesian models)
 • modele të serive kohore (time series analysis and prediction)
 • modele të mbijetesës (survival analysis)
 • modele të analizës klaster (cluster analysis

5. Përkthime, editime, përmbledhje, hartim raportesh, sondazhe, pyetësorë, prezantime, tema të ndryshme studimi etj

Albmedtech

 

 

 

✔️Ne ju ofrojmë faqe interneti profesionale duke filluar nga 100 euro (përfshirë domain, hosting, desing dhe asistencë për 1 vit)
✔️Fletëpalosje, broshura, kartëvizita, guida, menu etj
✔️Promocione në rrjetet sociale të biznesit tuaj (social media markeding)
✔️Video të animuara, animacione, video promocionale duke filluar nga 30 euro.
✔️Shërbime kompjuterike në zyra dhe familje (kompjutera, printera, rrjete, konfigurime, formatime)
✔️Shërbime kancelarie në mjediset e punës apo familje

Albmedtech ju mundëson instalimin dhe konfigurimin e serverave lokalë në ambientet tuaja. Teknologjia ka avancuar dhe gjithnjë e më shumë po përdoren platforma mbi bayë web-i të cilat hostohen në servera on line. Keni shumë variante dhe paketa për të zgjedhur, nuk ka asnjë tarifë instalimi apo shërbimi (setup), ofrojmë çmime të përballueshmë për të gjitha paketat tona, ofrojmë hapësirë të mjaftueshme të ruajtjes së të dhënave brenda paketave;

 1. Ofrojmë paketa të cilat përfshijnë një numër bazë të dhënash (dabase);
 2. Janë lehtësisht të përdorshme, të ndryshueshme, si edhe ofrojnë modele të gatshme për publikimin e shpejtë të një faqeje të re interneti;
 3. Ofrojmë përdorim dhe raportim të ndërfaqes;
 4. Ofrojmë domain-e lokal për lehtësimin e ekspozimit lokal;
 5. Ofrojmë disa metoda për aksesimin dhe ndryshimin e përmbajtjes së faqes së hostuar.

Programe menaxhimi zyre.

Programe administrimi.

Module per administrim burimesh njerezore.

Modul per menaxhim dh eadministrim dokumentacioni e arkive.

Aplikacion per menaxhim Bibloteke personale.

Programe profesionale (me license).

Sisteme operative Windows & Linux.

Paketa MSO.

Antiviruse.

                                                               .